Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


Sempozyum Duyurusu
Paydaşı olduğumuz V. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Osmanlı Dönemi Balkan Ekonomisi ve Gündelik Yaşam  temasıyla Slovenya'nın Bled kentinde 27-30 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için sempozyum web sayfasına bakabilirsiniz. http://ubtas.org/
 
 
Yeni sayı
Dergimizin 8. sayısı (Mart 2017) yayımlanmıştır.
 
III. UBTAS Sempozyumunun Bildirileri 3 Cilt Halinde Yayımladı. E-Kitap için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz..
Balkan_Tarihi_Cilt_1
Balkan_Tarihi_Cilt_2
Balkanlarda_Turk_Dili
 
 
IV. UBTAS Sempozyumunun Bildirileri 3 Cilt Halinde Yayımladı. E-Kitap için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz..
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 1
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 2
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 3
 

 

 
İndeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) Academia, Acarindex, ASI, CiteFactor, DOAJ, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus,  Index Islamicus, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı Viper ve Plagium intihal yazılımları tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2017   Cilt : 4  Sayı : 8
Ayşe ÇAMKARA ERGİNER
1- DİVAN EDEBİYATINDA SOSYAL HAYAT ÇALIŞMALARINA ÖNEMLİ BİR KAYNAK SERİSİ: KİTAP YAYINEVİ’NİN “SAHAFTAN SEÇMELER” DİZİSİ, ss. 1-15

DOI Number: 10.17822/omad.2017.50
  Özet   Tam Metin
Halil İlteriş KUTLU
2- XVI. VE XVII. YÜZYIL BATILI SEYAHATNÂMELERDE OSMANLI İMGESİ VE ORYANTALİZMİN AYAK SESLERİ, ss. 17-36

DOI Number: 10.17822/omad.2017.51
  Özet   Tam Metin
Zeynep DİNÇER BERDİBEK
3- ÖTEKİNİN MERCEĞİNDEN OSMANLI EĞLENCE KÜLTÜRÜ, ss. 37-58

DOI Number: 10.17822/omad.2017.52
  Özet   Tam Metin
Hatice Kübra ÖZÇELİK
4- SEYAHATNAMELERE GÖRE OSMANLI TOPLUMUNDA EVLİLİK VE DİVAN ŞİİRİNE YANSIMALARI, ss. 59-81

DOI Number: 10.17822/omad.2017.53
  Özet   Tam Metin
Elif Nur ANBAR
5- SEYYAHLARIN OSMANLI KADININI ETNİK KİMLİK ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMELERİ, ss. 83-95

DOI Number: 10.17822/omad.2017.54
  Özet   Tam Metin
Esra KILIÇ
6- YABANCI SEYYAHLARIN TÜRK SOFRA KÜLTÜRÜNE AİT İZLENİMLERİ ÜZERİNE (16. ve 17. YÜZYIL), ss. 97-117

DOI Number: 10.17822/omad.2017.55
  Özet   Tam Metin
Nebi ÇELİK
7- ÖTEKİNİN BAKIŞIYLA ŞEHR-İ İSTANBUL BÎ-MİSL Ü BEHA MIDIR?, ss. 119-131

DOI Number: 10.17822/omad.2017.56
  Özet   Tam Metin
Ayten AKKESE
8- “GİDEYİM DE KENDİMİ BİR ÇİĞNETEYİM” YABANCI SEYYAHLARA GÖRE OSMANLI HAMAM KÜLTÜRÜ, ss. 133-149

DOI Number: 10.17822/omad.2017.57
  Özet   Tam Metin
Yasin ŞEN
9- YABANCI YOLCUNUN UZUN HİKÂYESİNDE KERVANLAR VE KERVANSARAYLAR, ss. 151-167

DOI Number: 10.17822/omad.2017.58
  Özet   Tam Metin
Özlem BATĞI
10- SEYAHATNAMELERDE OSMANLI İNSANININ HASTALIKLARI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, ss. 169-182

DOI Number: 10.17822/omad.2017.59
  Özet   Tam Metin
İmran TEKELİ
11- YABANCI SEYYAHLARIN GÖZÜYLE OSMANLI TOPLUMUNDA SUÇ ve CEZA, ss. 183-202

DOI Number: 10.17822/omad.2017.60
  Özet   Tam Metin