Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


OMAD Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır. Temmuz Sayısı için sadece İngilizce makale kabul edilmektedir.

OMAD Temmuz  2021 sayısından itibaren Tarih alanında İngilizce makalelere öncelik verecektir. 

OMAD Temmuz Sayısından itibaren atıf sistemi olarak Chicago Manual of Style 17. versiyonunu kullanacaktır. Yeni yazım kurallarımız güncellenecektir.

 

 

 

OMAD ULAKBIM TR DİZİN tarafından dizinlenmektedir.

 

İndeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ULAKBIM TR DİZİN, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus,  Index Islamicus, Academia, Acarindex, ASI, CiteFactor, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate, SOBIAD,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
ORCID ID Numarası
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarların ORCID ID numaralarına yer verilmektedir.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı intihal.net yazılımı tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2021   Cilt : 8  Sayı : 20
Gökhan ALP
1- BİLGİ KARMAŞASINDA MUTASAVVIF BİR ŞAİR: ÖMER NÜZHET VE ESERLERİ, ss. 1-10

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.179
  Özet   Tam Metin
Halil Sercan KOŞİK
2- DİVAN ŞİİRİNDE FARKLI TÜRLERİYLE YER ALAN BİR SAVAŞ ALETİ: KILIÇ, ss. 11-38

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.180
  Özet   Tam Metin
Kaan YILMAZ, Ali Rıza TOSUN
3- LEHÇE-İ OSMÂNΒDE MÜVELLED OLARAK NİTELENEN KELİMELER, ss. 39-57

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.181
  Özet   Tam Metin
Yağız YALÇINKAYA
4- MOLLA SABİR’İN KARDAŞLIK DERGİSİNDE TEFRİKA EDİLEN ‘KERKÜK ŞÂİRLERİ’ İSİMLİ ESERİ, ss. 59-89

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.182
  Özet   Tam Metin
Ayşegül KILIÇ
5- OSMANLI DEVLETİ’NDE YARIM KALMIŞ ‘MÜSTESNA’ BİR PROJE: BALKAN TOPRAKLARINDA XIV. YÜZYILA AİT BİR HAN, ss. 91-115

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.183
  Özet   Tam Metin
Hüseyin MUŞMAL, İrem GÜRBÜZ
6- TEVELLÜD-İ ACÂİB: OSMANLI DEVLETİ’NDE YAPIŞIK İKİZLER, ss. 117-149

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.184
  Özet   Tam Metin
Yasemin ÇİFTÇİ
7- ENORMOUS SOURCES OF THE OTTOMAN CULTURAL HERITAGE: JUDICIAL RECORDS, pp. 151-166

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.185
  Özet   Tam Metin
İbrahim SERBESTOĞLU
8- YOLSUZLUK, YOKSULLUK VE GÖÇ SARMALINDAKİ BİR SANCAĞIN TEFTİŞİ: ALİ RIZA EFENDİ VE GÜMÜŞHANE, ss. 167-186

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.186
  Özet   Tam Metin