Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


Dergimizin Mart 2019 sayısı yayımlanmıştır.

 

OMAD ULAKBIM TR DİZİN tarafından dizinlenmektedir.

 

İdeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ULAKBIM TR DİZİNAcademia, Acarindex, ASI, CiteFactor, DOAJ, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus,  Index Islamicus, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
ORCID ID Numarası
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarların ORCID ID numaralarına yer verilmektedir.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı Viper ve Plagium intihal yazılımları tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2019   Cilt : 6  Sayı : 14
FUNDA ÇAPAN ÖZDEMİR
1- TANPINAR’IN DİVAN VE HALK EDEBİYATINA DAİR GÖRÜŞLERİ, ss. 1-10

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.107
  Özet   Tam Metin
OĞUZHAN AYDIN
2- ERZİNCAN MERKEZDE BULUNAN ÖNEMLİ ZİYARET YERLERİ İLE BU ZİYARETGÂHLAR ETRAFINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN RİTÜELLER, ss. 11-22

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.108
  Özet   Tam Metin
MAHMUT GİDER
3- KEYİF VERİCİ MADDELERDEN UZAK DURMANIN GEREKLİLİĞİ: SÜNBÜLZÂDE VEHBΒNİN LUTFİYYE MESNEVİSİ ÖRNEĞİ, ss. 23-35

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.109
  Özet   Tam Metin
HAMZA KOÇ
4- TRABZONLU FİGÂNÎ VE YAYIMLANMAMIŞ BİR GAZELİ, ss. 37-47

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.110
  Özet   Tam Metin
SEMİHA ALTIER
5- ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ SANATINDAN BİR ÖRNEK: TEKİRDAĞ ESKİ VALİ KONAĞI VE SÜSLEMELERİ, ss. 49-75

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.111
  Özet   Tam Metin
DİDEM BOYACIOĞLU
6- OSMANLI FABRİKA YAPILARININ PROJELENDİRİLMESİ VE İNŞASINDA ETKİLİ OLAN ÖZNELER, ss. 77-95

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.112
  Özet   Tam Metin
BURCU AVCI AKBEL
7- THE ROLE AND IMPORTANCE OF SAZ SEMAIS AND PEŞREVS CELLO TEACHING, pp. 97-114

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.113
  Özet   Tam Metin
CÜNEYT MENGÜ, SEZGİ GEDİK, SUNA MUĞAN ERTUĞRAL
8- THE CENTRAL GOVERNMENT EFFORTS TO PROMOTE TOURISM IN THE OTTOMAN EMPIRE, pp. 115-127

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.114
  Özet   Tam Metin
MUHARREM ÖZTEL
9- OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEM PARA PİYASALARINDA İHTİKÂRLA MÜCADELESİ, ss. 129-141

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.115
  Özet   Tam Metin
MEHMET İNBAŞI
10- AVLONYA SANCAĞI VE YÖNETİMİ (1750-1800), ss. 143-154

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.116
  Özet   Tam Metin
NALAN TURNA
11- GEÇ DÖNEM OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA SEYAHAT VARAKALARI VE KADINLAR, ss. 155-177

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.117
  Özet   Tam Metin
METİN ATMACA
12- IMPERIAL POWER OF THE MUGHAL COURT IN CHRONICLES OF SEYDI ALI REIS AND MUTRIBI SAMARQANDI, pp. 179-188

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.118
  Özet   Tam Metin
MELİKE KARABACAK
13- “IRZIMI İSTERİM”: 19. YÜZYILDA CİNSEL SALDIRI DAVALARI ÜZERİNE BİR VAKA İNCELEMESİ, ss. 189-212

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.119
  Özet   Tam Metin
MEHMET AYKANAT
14- LEGAL REGULATIONS TO EQUALIZE THE CONDITIONS OF EMPLOYMENT INTO STATE OFFICIAL SERVICE IN OTTOMAN EMPIRE, pp. 213-223

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.120
  Özet   Tam Metin
RUKİYE ÖZDEMİR
15- ON THE TÂRÎH-I NIŞÂNCI PAŞA (LIT. THE HISTORY OF NIŞÂNCI PAŞA) OF RAMAZÂN-ZÂDE AND ITS COPIES, pp. 225-241

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.121
  Özet   Tam Metin
ZAFER GÖLEN
16- THE LAST SENATOR: ALI PASHA RIZVANBEGOVIĆ, pp. 243-255

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.122
  Özet   Tam Metin
CEM DOĞAN
17- ESKİ İSTANBUL’DA MAHALLE BEKÇİSİ VE II. MEŞRUTİYET’TE BEKÇİ TEŞKİLATININ DÜZENLENMESİ BAĞLAMINDA MAHALLE BEKÇİLERİ NİZAMNAMESİ (1908-1918), ss. 257-273

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.123
  Özet   Tam Metin
SELÇUK ILGAZ
18- OSMANLI DEVLETİ’NDE TARİH YAZICILIĞI VE OSMANLI TARİH YAZARLARININ GÖZÜYLE HRİSTİYAN ÂLEMİ, ss. 275-286

ttp://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.124
  Özet   Tam Metin