Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


 OMAD Kasım  2020 sayısı  için  yazı  kabul etmemektedir

 

Dergimizin Temmuz 2020 sayısı yayımlanmıştır.

 

OMAD ULAKBIM TR DİZİN tarafından dizinlenmektedir.

 

İdeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ULAKBIM TR DİZİNAcademia, Acarindex, ASI, CiteFactor, DOAJ, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus,  Index Islamicus, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate, SOBIAD,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
ORCID ID Numarası
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarların ORCID ID numaralarına yer verilmektedir.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı intihal.net yazılımı tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2020   Cilt : 7  Sayı : 18
Abdulkadir KIZILTAŞ
1- KLASİK ŞERH GELENEĞİ: YÛNUS EDÎB VE ŞERH-İ DÎVÂN-I ŞEVKET İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, ss. 151-176

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.152
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKGÜL
2- MİLLÎ KÜTÜPHANEDE KAYITLI BİR ŞİİR MECMUASININ (06 MİL YZ A 7131) MESTAP’A GÖRE TASNİFİ, ss. 177-201

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.153
  Özet   Tam Metin
Ahmet İÇLİ
3- DİVAN EDEBİYATINDA LEVENDÎ MAHLASLI ŞAİRLER VE MUSULLU LEVENDÎ, ss. 203-217

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.154
  Özet   Tam Metin
Ahmet Kemal GÜMÜŞ
4- CÂMİʻÜ'N-NEZÂʼİR VE BAZI ARKAİK KELİMELERİN DİVAN ŞİİRİNDE KULLANIMI, ss. 219-231

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.155
  Özet   Tam Metin
Himmet BÜKE
5- HAMİD SANCAĞINA AİT 1501 TARİHLİ MUFASSAL TAHRİR DEFTERİNE GÖRE GÖLHİSAR KAZASI YERLEŞME ADLARI TOPONİMİSİ, ss. 233-248

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.156
  Özet   Tam Metin
Kürşat Şamil ŞAHİN
6- İNTİZÂMΒNİN TUHFETܒL-İHVÂN’I IŞIĞINDA SOKULLU MEHMED PAŞAZÂDE KÂSIM PAŞA’YA DAİR YENİ BİLGİLER, ss. 249-263

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.157
  Özet   Tam Metin
Mustafa Sefa ÇAKIR
7- OSMANLI'NIN SON DÖNEM ÂLİMLERİNDEN HARPUTLU ÖMER NA'ÎMÎ EFENDİ VE MANZÛME-İ NA'ÎMİYYE ADLI NASİHATNAMESİ, ss. 265-291

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.158
  Özet   Tam Metin
Özgür KIYÇAK, Mustafa Yasin BAŞÇETİN
8- AHÎ-ZÂDE ABDÜLHALİM'İN TERCEME-İ ŞEVÂHİDܒN-NÜBÜVVE ADLI ESERİNDE SECİ, İÇ SECİ VE EDEBÎ SANATLAR BAĞLAMINDA NESİR ÜSLUBU, ss. 293-318

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.159
  Özet   Tam Metin
Ümit HUNUTLU
9- KUTADGU BİLİG’DE FEN BİLİMLERİ, ss. 319-345

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.160
  Özet   Tam Metin
Gordana ROVČANİN PREMOVİĆ
10- EXPANSION OF THE PLANNED CITY IN RELATION TO THE HISTORIC URBAN STRUCTURE CASE STUDY PODGORICA, MONTENEGRO, pp. 347-358

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.161
  Özet   Tam Metin
Murat KOCAASLAN
11- EDİRNE SARÂY-I CEDÎD-İ ÂMİRE’NİN CİHÂNNÜM KASRI VE 1171 / 1757-58 YILI TAMİRAT KAYITLARI, ss. 359-384

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.162
  Özet   Tam Metin
Veysel ÖZBEY
12- BOSNA-HERSEK UNESCO GEÇİCİ LİSTESİ’NDE OSMANLI MİRASI, ss. 385-404

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.163
  Özet   Tam Metin
Ahmet YAŞAR
13- 18. YÜZYIL OSMANLI İSTANBUL’UNDA HAMAM TELLAKLARI ÜZERİNDE İKTİDARIN GÖZETİMİ, ss. 405-417

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.164
  Özet   Tam Metin
Aziz ALTI, Salih BAŞKUTLU
14- BEBEK PEKSİMETHANESİ, ss. 419-437

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.165
  Özet   Tam Metin
İsmail BÜLBÜL, Mustafa IŞIK
15- XVII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA TAMAN KAZASI, ss. 439-455

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.166
  Özet   Tam Metin
Said OLGUN
16- SIRBİSTAN KRALI ALEKSANDAR’IN 1894 YILINDAKİ İSTANBUL SEYAHATİ, ss. 457-483

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.167
  Özet   Tam Metin
Süleyman UYGUN
17- OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E İSTANBUL FRANSIZ TİCARET ODASININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİ, ss. 485-512

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.168
  Özet   Tam Metin