Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


 

 

OMAD Mart 2019 sayısında Rahmetli Doç. Dr. İlknur Karagöz anısına "dil" konulu yazılar yayımlanacaktır.

Dergimizin Kasım 2019 sayısı yayımlanmıştır.

 

OMAD ULAKBIM TR DİZİN tarafından dizinlenmektedir.

 

İdeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ULAKBIM TR DİZİNAcademia, Acarindex, ASI, CiteFactor, DOAJ, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus,  Index Islamicus, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
ORCID ID Numarası
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarların ORCID ID numaralarına yer verilmektedir.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı Viper ve Plagium intihal yazılımları tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2019   Cilt : 6  Sayı : 16
Adem CEYHAN
1- AKSARAYLI HASAN RIZÂΒNİN SAD-KELİME-İ ALÎ TERCÜMESİ, ss. 371-400

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.132
  Özet   Tam Metin
Zehra GÖRE
2- ÂSAFÎ DAL MEHMED ÇELEBİ’NİN ŞEC’AT-NÂME’SİNDE EDEBÎ TASVİRLER, ss. 401-431

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.133
  Özet   Tam Metin
Osman KUFACI
3- DİVAN ŞAİRİNİN İMGELEM DÜNYASINDAN BİR ÖRNEK: FÜLFÜL, ss. 433-449

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.134
  Özet   Tam Metin
Nihada DELIBEGOVIĆ DŽANIĆ, Mirza DŽANIĆ
4- YUSUF FRANKO’S CARICATURES UNDER THE CONCEPTUAL BLENDING MAGNIFYING GLASS, pp. 451-460

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.135
  Özet   Tam Metin
Ramazan UYKUR
5- II. ABDÜLHAMİD İMARI KARESİ İDADİ VE SULTANİSİNİN MİMARİ ANALİZİ VE RESTORASYON ÖNERİLERİ, ss. 461-485

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.136
  Özet   Tam Metin
Roxana COMAN
6- ACCULTURATION THROUGH MIGRATION IN THE ROMANIAN COUNTRIES: OTTOMAN PRODUCTS AND SOCIAL CHANGE, pp. 487-495

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.137
  Özet   Tam Metin
Bülent ARI
7- ELITE EDUCATION AT THE OTTOMAN COURT FOR HIGHER BUREAUCRACY, pp. 497-504

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.138
  Özet   Tam Metin
Erhan BEKTAŞ
8- THE OTTOMAN RESPONSE TO MISSIONARY ACTIVITIES OF IRANIAN SHIITE ULEMA: THE CASE OF IRAQ IN THE NINETEENTH CENTURY, pp. 505-514

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.139
  Özet   Tam Metin
M. Yavuz ERLER, M. Selçuk ÖZKAN
9- KARADENİZ’DE BİR OSMANLI MADEN YERLEŞKESİ: KAB-I MADEN KAZASI (1264-1856), ss. 515-533

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.140
  Özet   Tam Metin
Mucize ÜNLÜ, Volkan ÇERİBAŞ
10- KALEBEND DEFTERLERİNE GÖRE OSMANLI’DA KADIN MAHKÛMLAR (1800-1815), ss. 535-553

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.141
  Özet   Tam Metin
Musa SEZER
11- DOBRUCA BÖLGESİNDE ÜÇ KAZA: HACIOĞLU PAZARI, YENİPAZAR VE UMUR FAKİH (XVIII. YÜZYIL ORTALARINDA NÜFUS VE YERLEŞİM), ss. 555-572

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.142
  Özet   Tam Metin
Şengül ŞANLIER
12- COMPARATIVE HISTORICAL DEVELOPMENT OF IZMIR PORT FROM THE PERSPECTIVES OF PIRI REIS, SIBEL ZANDI-SAYEK AND THE SUPREME ASSEMBLY OF ECONOMICS (16th-20th CENTURY), pp. 573-590

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.143
  Özet   Tam Metin
Togay Seçkin BİRBUDAK
13- II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDE MEKTEB-İ MÜLKİYEDE BİR ISLAHAT GİRİŞİMİ: MEHMED HİKMET BEY’İN LAYİHASI, ss. 591-611

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.144
  Özet   Tam Metin