Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


Kasım 2017 Sayısı
Kasım 2017 Sayısı için makalenizi 25 Ekim 2017 tarihine kadar gönderebilirsiniz.
 
Sempozyum Duyurusu
Paydaşı olduğumuz V. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Osmanlı Dönemi Balkan Ekonomisi ve Gündelik Yaşam  temasıyla Slovenya'nın Bled kentinde 27-30 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Detaylı bilgi için sempozyum web sayfasına bakabilirsiniz. http://ubtas.org/
 
 
 
III. UBTAS Sempozyumunun Bildirileri 3 Cilt Halinde Yayımladı. E-Kitap için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz..
Balkan_Tarihi_Cilt_1
Balkan_Tarihi_Cilt_2
Balkanlarda_Turk_Dili
 
 
IV. UBTAS Sempozyumunun Bildirileri 3 Cilt Halinde Yayımladı. E-Kitap için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz..
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 1
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 2
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 3
 

 

 
İndeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) Academia, Acarindex, ASI, CiteFactor, DOAJ, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus,  Index Islamicus, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı Viper ve Plagium intihal yazılımları tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2017   Cilt : 4  Sayı : 9
Kübra KULİYEVA
1- AZERBAYCAN YERGİ EDEBİYATINDA BİR ZİRVE: MİRZA ALEKPER SABİR, ss. 1-5

DOI Number: 10.17822/omad.2017.61
  Özet   Tam Metin
Zafer GÖLEN
2- YUGOSLAVYA’DA YAYIMLANAN TÜRKÇE DERGİLERDE “OSMANLI” İMGESİ, ss. 7-23

DOI Number: 10.17822/omad.2017.62
  Özet   Tam Metin
Tahir SEVİNÇ
3- II. MUSTAFA’NIN İKTİDAR MÜCADELESİ VE 1703 EDİRNE İSYANIYLA TAHTTAN İNDİRİLMESİ, ss. 25-42

DOI Number: 10.17822/omad.2017.63
  Özet   Tam Metin
A. Şevki DUYMAZ
4- ISPARTA İDADİSİ, ss. 43-56

DOI Number: 10.17822/omad.2017.64
  Özet   Tam Metin
Emre KOLAY
5- GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİNDE ORYANTALİST ÜSLUPTA BİR ÖRNEK: SAMSUN BELEDİYE BİNASI, ss. 57-68

DOI Number: 10.17822/omad.2017.65
  Özet   Tam Metin
Şakir ÇAKMAK
6- BERGAMA, TEKKEDERE KÖYÜ SARI DEDE TÜRBESİ, ss. 69-84

DOI Number: 10.17822/omad.2017.66
  Özet   Tam Metin
Z. Sevgen PERKER, Kardelen AKKUŞ
7- BURSA YEŞİL (SULTANİYE) MEDRESESİ MALZEME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, ss. 85-104

DOI Number: 10.17822/omad.2017.67
  Özet   Tam Metin
Hacer ARSLAN KALAY
8- VAN MÜZESİNDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ SİLAHLARINDAN ÖRNEKLER, ss. 105-133

DOI Number: 10.17822/omad.2017.68
  Özet   Tam Metin