Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


OMAD Kasım 2021 sayısı yayımlanmıştır.

Önümüzdeki sayılarda Tarih alanında İngilizce makalelere öncelik verilecektir. 

OMAD Temmuz Sayısından itibaren atıf sistemi olarak Chicago Manual of Style 17. versiyonunu kullanacaktır. Yeni yazım kurallarımız güncellenmiştir.

 

 

 

OMAD ULAKBIM TR DİZİN tarafından dizinlenmektedir.

 

İndeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ULAKBIM TR DİZİN, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus,  Index Islamicus, Academia, Acarindex, ASI, CiteFactor, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate, SOBIAD,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
ORCID ID Numarası
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarların ORCID ID numaralarına yer verilmektedir.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı intihal.net yazılımı tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2021   Cilt : 8  Sayı : 22
Abdülkerim GÜLHAN
1- RIFKΒNİN KONYA ŞEHRİ İLE KESTEL VE KIZILDAĞ YAYLALARI VASFINDAKİ ŞİİRLERİ, ss. 343-356

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.202
  Özet   Tam Metin
Deva ÖZDER
2- İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI OE 0973/3 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ NAZİRELER KISMI, ss. 357-388

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.194
  Özet   Tam Metin
Duygu KAYALIK ŞAHİN
3- FEZLEKE’DE YER ALAN ŞAİR VE YAZAR BİYOGRAFİLERİNİN ANLATIM ÖZELLİKLERİ VE MUHTEVA BAKIMINDAN İNCELENMESİ, ss. 389-424

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.195
  Özet   Tam Metin
Nihada DELIBEGOVIĆ DŽANIĆ, Sanja BERBEROVIĆ
4- THE SECRET LIFE OF CARTOONS: COGNITIVE-LINGUISTIC ANALYSIS OF THE POLITICAL CARTOONS, pp. 425-437

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.196
  Özet   Tam Metin
İbrahim YILMAZ, Doğan YAVAŞ
5- ARŞİV BELGELERİNE GÖRE SÜLEYMANİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİ 1858-1859 YILLARI ONARIMI, ss.439-467

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.197
  Özet   Tam Metin
Mehmet Yavuz ERLER
6- OSMANLI DEVRİ ORTA KARADENİZ’DE AVCI KUŞLARI (1485-1830), ss. 469-493

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.198
  Özet   Tam Metin
Ökkeş Hakan ÇETİN
7- ZAMANIN YÜKÜNÜ TAŞIYANLAR: YERLİ ve YABANCI SANATÇILARIN GÖZÜNDEN OSMANLI HAMALLARI, ss. 495-518

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.199
  Özet   Tam Metin
Rahmi TEKİN
8- 52 NUMARALI MOSTAR ŞER‘İYYE SİCİL DEFTERİNE GÖRE BOSNA’DA OSMANLI-AVUSTURYA MÜCADELESİ (1787-1789), ss. 519-538

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.200
  Özet   Tam Metin
Refet Yalçın BALATA
9- OTLUKBELİ SAVAŞI VE CASUS SEMENSA, ss. 539-548

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.201
  Özet   Tam Metin