Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


OMAD ULAKBIM TR DİZİN tarafından dizinlenmektedir.

 

Prof. Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ ÖZEL SAYISI

Prof. Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ onuruna yayınlanacak olan Özel Sayı için makalelerinizi 15 Şubat 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

 
Kasım 2017 Sayısı
Kasım 2017 Sayısı yayınlanmıştır.
 
Mart 2018 Sayısı
30 Mart 2018'de yayınlanacak Mart sayısı için makalenizi 1 Mart 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz
 
 
İndeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ULAKBIM TR DİZİNAcademia, Acarindex, ASI, CiteFactor, DOAJ, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus,  Index Islamicus, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
ORCID ID Numarası
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarların ORCID ID numaralarına yer verilmektedir.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı Viper ve Plagium intihal yazılımları tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2017   Cilt : 4  Sayı : 10
Turan AÇIK
1- TRABZON RUM METROPOLİTLERİ HAKKINDA BAZI GÖZLEMLER (1610-1670), ss. 1-26

DOI Number: 10.17822/omad.2017.69 & ORCID ID Number: 0000-0003-4128-898X
  Özet   Tam Metin
Zafer GÖLEN
2- TÜRKİYE’DEN MEKTUP VAR: “CANDAN VE CİĞERDEN PEK KIYMETLİ KIZIM”, ss. 27-42

DOI Number: 10.17822/omad.2017.70 & ORCID ID Number: 0000-0003-3162-6076
  Özet   Tam Metin
Ayşe Özlem AKDENİZ
3- OSMANLI’NIN İTALYAN MÜZİSYENLERİ, ss. 43-62

DOI Number: 10.17822/omad.2017.71 & ORCID ID Number: 0000-0003-2383-7121
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Bülent AKDENİZ
4- BATI MÜZİĞİNİN OSMANLI/TÜRK TEMSİLCİLERİ, ss. 63-84

DOI Number: 10.17822/omad.2017.72 & ORCID ID Number: 0000-0003-4128-898X
  Özet   Tam Metin
Elif ÇELEBİ KARAKÖK
5- BİR GELENEKSEL TÜRK EVİNİ GELECEĞE AKTARMAK: ERDOĞAN KALAY EVİ VE KORUMA ÖNERİLERİ, ss. 85-110

DOI Number: 10.17822/omad.2017.73 & ORCID ID Number: 0000-0002-9868-2091
  Özet   Tam Metin
Emine GÜZEL
6- MALATYA SANCAKTAR MEZARLIĞI’NDAKİ OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARI, ss. 111-143

DOI Number: 10.17822/omad.2017.74 & ORCID ID Number: 0000-0003-3344-6271
  Özet   Tam Metin
Redžep ŠKRİJELJ
7- MAKEDONYA’DAKİ BOŞNAKLARIN EN ESKİ ANITI: KRAL KIZI TÜRBESİ, ss. 145-151

DOI Number: 10.17822/omad.2017.75 & ORCID ID Number: 0000-0002-0569-3251
  Özet   Tam Metin
Tülin YENİLİR
8- İNGİLİZ SANATÇI THOMAS ALLOM (1804-1872) VE OSMANLI DÜNYASINA İLİŞKİN ESERLERİ, ss. 153-163

DOI Number: 10.17822/omad.2017.76 & ORCID ID Number: 0000-0001-9737-5287
  Özet   Tam Metin
Zekiye UYSAL
9- EDİRNE MÜZESİNDE BULUNAN GAZ LAMBALARI, ss. 165-182

DOI Number: 10.17822/omad.2017.77 & ORCID ID Number: 0000-0003-4042-2403
  Özet   Tam Metin