Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


OMAD Temmuz  2021 sayısından itibaren Tarih alanında İngilizce makalelere öncelik verecektir. 

OMAD Temmuz Sayısından itibaren atıf sistemi olarak Chicago Manual of Style 17. versiyonunu kullanacaktır. Yeni yazım kurallarımız güncellenecektir.

 

 

 

OMAD ULAKBIM TR DİZİN tarafından dizinlenmektedir.

 

İndeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ULAKBIM TR DİZİNAcademia, Acarindex, ASI, CiteFactor, DOAJ, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus,  Index Islamicus, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate, SOBIAD,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
ORCID ID Numarası
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarların ORCID ID numaralarına yer verilmektedir.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı intihal.net yazılımı tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2020   Cilt : 7  Sayı : 19
Adem CEYHAN
1- REŞÎDÜDDÎN VATVAT’IN “MATLÛBU KÜLLİ TÂLİB...” ADLI ESERİNİN BİR TERCÜMESİ, ss. 513-542

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.169
  Özet   Tam Metin
Vesile ALBAYRAK SAK
2- III. SELİM DÖNEMİ OSMANLI DENİZCİLİĞİNİN XVIII. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNE YANSIMALARI, ss. 543-565

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.170
  Özet   Tam Metin
Yunus KAPLAN
3- SEYAHAT-NÂME TÜRÜNE FARKLI BİR ÖRNEK: FEVRΒNİN HAC SEYAHAT-NÂMESİ, ss. 567-599

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.171
  Özet   Tam Metin
Ahmet Yavuz ÇAMLI
4- THE SEARCH FOR RATIONALITY IN THE OTTOMAN MANAGEMENT SYSTEM: “LEGISLATIVE PROCESS” AS A FRAMEWORK, pp. 601-614

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.172
  Özet   Tam Metin
Harun TUNCER
5- SAMİZADE SÜREYYA BEY VE JAPONYA’DAN ALINACAK DERSLER, ss. 615-625

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.173
  Özet   Tam Metin
Kaya GÖKTEPE
6- OSMANLI TOPLUMUNDA UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI VE DEVLETİN BUNA KARŞI BAZI MÜCADELE ÇALIŞMALARI, ss. 627-654

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.174
  Özet   Tam Metin
Mehmet İNBAŞI, Tahsin HAZIRBULAN
7- OSMANLI DEVLETİ’NDE AVCI KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ / BÂZDÂRÂNLIK (BATI ANADOLU ÖRNEĞİ), ss. 655-677

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.175
  Özet   Tam Metin
Mehmet Yavuz ERLER
8- KARAYAKA KAZASI (ZİĞDİ) VERİLERİ ÜZERİNDEN OSMANLI TAŞRA TARİHİNİN İDARİ, SOSYAL VE EKONOMİK YAPISINA DAİR BİR MODELLEME, ss. 679-710

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.176
  Özet   Tam Metin
Mehtap ÖZDEĞER, Suna MUĞAN ERTUĞRAL
9- THE EFFECTS OF PANDEMIA AND QUARANTINE APPLICATIONS ON TRAVEL AND MOBILITY IN THE HISTORICAL PROCESS, pp. 711-733

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.177
  Özet   Tam Metin
Vedat KANAT, Şeyda ÖZÇELİK
10- ŞEHBENDERZADE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN KALEMİNDEN “SİYONİZM” VE “SİYONİST SİYASETİ”, ss. 735-745

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.178
  Özet   Tam Metin