Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


OMAD ULAKBIM TR DİZİN tarafından dizinlenmektedir.

 

 

Prof. Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ Hatıra Sayısı Yayınlanmıştır. 

 
Tammuz 2018 Sayısı
30 Temmuz 2018'de yayınlanacak 12 sayı için makalenizi 1 Temmuz 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz
 
 
İndeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ULAKBIM TR DİZİNAcademia, Acarindex, ASI, CiteFactor, DOAJ, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus,  Index Islamicus, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
ORCID ID Numarası
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarların ORCID ID numaralarına yer verilmektedir.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı Viper ve Plagium intihal yazılımları tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2018   Cilt : 5  Sayı : 11
Azra ABADŽIĆ NAVAEY, Alena ĆATOVIĆ
1- TÜRKOLOJİYE ADANMIŞ BİR ÖMÜR: PROF. DR. EKREM ČAUŠEVİĆ, ss. 1-5

DOI Number: 10.17822/omad.2018.78
  Özet   Tam Metin
Barbara KEROVEC, Özgür ÖNER
2- TÜRKÇE GÖZ VE HIRVATÇA OKO ADLARINDAN TÜREMİŞ DEYİMLER, SÖZCÜKLER VE SOYUT ANLAMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ, ss. 7-17

DOI Number: 10.17822/omad.2018.79
  Özet   Tam Metin
Mehmet Turgut BERBERCAN
3- “İSTANKÖY” ADASININ İSMİ NEREDEN GELİYOR?, ss. 19-22

DOI Number: 10.17822/omad.2018.80
  Özet   Tam Metin
Ekrem ČAUŠEVIĆ
4- TEMEŞVARLI OSMAN AĞA’NIN ESARET HATIRALARI ADLI ESERİNDE KULLANDIĞI TÜRKÇE VE ETNİK KÖKENİ HAKKINDA DİLBİLİMSEL BİR İNCELEME, ss. 23-31

DOI Number: 10.17822/omad.2018.81
  Özet   Tam Metin
İbrahim KOLUNSAĞ
5- KLASİK ŞERH GELENEĞİNİN SON ÖRNEKLERİNDEN GALEBE-İ SULTÂN-I AŞK, ss. 33-45

DOI Number: 10.17822/omad.2018.82
  Özet   Tam Metin
Suat DONUK
6- FEYZÎ-İ KEFEVΒNİN MANZUM KIRK HADİS TERCÜMESİ, ss. 47-69

DOI Number: 10.17822/omad.2018.83
  Özet   Tam Metin
Meheddin İSPİR
7- HALEF-SELEF İLİŞKİSİ VE ETKİLENME ENDİŞESİ BOYUTUYLA KLASİK TÜRK ŞAİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ss. 71-86

DOI Number: 10.17822/omad.2018.84
  Özet   Tam Metin
Fatma Şükran ELGEREN
8- TÜRK EDEBİYATINDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİĞİ MANEVİ TEKÂMÜL İŞLEVİYLE ELE ALAN ROMANLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ss. 87-101

DOI Number: 10.17822/omad.2018.85
  Özet   Tam Metin
Demet KARDAŞ, Doğuş Murat KARDAŞ
9- EN ÇOK OKUNAN ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARINDAN BAZILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, ss. 103-116

DOI Number: 10.17822/omad.2018.95
  Özet   Tam Metin
Zeliha KAPUKAYA
10- MEHMET ALİ AYNΒNİN EDEBÎ ÇALIŞMALARI, ss. 117-127

DOI Number: 10.17822/omad.2018.86
  Özet   Tam Metin
Ahmet Cüneyt ISSI
11- SABAHATTİN ALİ’NİN HİKÂYECİLİĞİNDE SES VE FOTOĞRAF, ss. 129-134

DOI Number: 10.17822/omad.2018.87
  Özet   Tam Metin
Kujtim NURO
12- THE ORIENTAL MANUSCRIPTS IN ALBANIA, pp. 135-144

DOI Number: 10.17822/omad.2018.88
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Bülent AKDENİZ
13- BESTEKÂR SULTANLARIN OSMANLI MUSİKİSİNE KATKILARI, ss. 145-163

DOI Number: 10.17822/omad.2018.89
  Özet   Tam Metin
Evren DOĞAN, Evinç DOĞAN
14- YENİDEN İŞLEVLENDİRME YOLUYLA KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI: BELGRAD VUK VE DOSITEJ MÜZESİ ÖRNEĞİ, ss. 165-174

DOI Number: 10.17822/omad.2018.90
  Özet   Tam Metin
Hasan BABACAN
15- MEHMET ÂKİF'İN ALMANYA SEYAHATİ, ss. 175-181

DOI Number: 10.17822/omad.2018.91
  Özet   Tam Metin
Miroslav DODEROVIĆ, Marijan PREMOVIĆ
16- MONTENEGRO IN THE GEOPOLITICAL CONTEXT OF THE BALKANS, pp. 183-192

DOI Number: 10.17822/omad.2018.92
  Özet   Tam Metin
Hacı Murat ARABACI
17- RUS TARİH YAZIMINDA SİNOP MUHAREBESİ VE BAZI HUSUSLARIN MUKAYESESİ, ss. 193-202

DOI Number: 10.17822/omad.2018.93
  Özet   Tam Metin
Muzaffer ÜREKLİ
18- KIRGIZİSTAN’DAKİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİ VE TARİHÎ KALINTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALASAGUN, AK-BEŞİM, SARIG (KRASNAYA-REÇKA), ss. 203-215

DOI Number: 10.17822/omad.2018.94
  Özet   Tam Metin